Dekontaminace a demontáže technologických celků

/ Naše služby / Dekontaminace a demontáže technologických celků

Dekontaminace a demontáže technologických celků

Pro zákazníky z oblasti strojírenského a chemického průmyslu, pro renomované sanační firmy, ale rovněž pro majitele či správce obytných či užitkových komplexů zajišťujeme dekontaminace a demontáže technologických celků, tj. nadzemních i podzemních zásobníků, technologických rozvodů či kotelen, včetně odstranění vzniklých odpadů.

Veškeré práce jsme schopni zajistit v rámci vlastních kapacit a tedy s maximální kontrolou kvality provedených prací. Díky vybavení dýchacími přístroji, protichemickými obleky a příslušnou technikou jsme schopni realizovat práce v toxickém prostředí včetně zajištění požárního dohledu.

Naše nabídka služeb v této oblasti zahrnuje:

  • vymístění odpadů
  • dekontaminace
  • demontáž a dezintegrace
  • odstranění vzniklých odpadů

Pro zákazníky provozující technologie, jejichž součástí jsou zásobní nádrže, jímky a lapoly, zajišťujeme jejich pravidelnou údržbu a provozní revize, včetně odstranění vzniklých odpadů.