Realizace sanačních prací

/ Naše služby / Realizace sanačních prací

Realizace sanačních prací

Sanace zemin a podzemních vod kontaminovaných širokou škálou polutantů, tvoří hlavní část sanací životního prostředí. Náš tým expertů je schopen připravit a realizovat sanační projekty v rozsahu požadovaném zákazníkem. Naše zkušenosti v kombinaci s vhodnou technologií nám umožňují dosáhnout nejvhodnějšího řešení pro každou specifickou lokalitu.

Naše nabídka sanačních prací zahrnuje:

  • zpracování prováděcího projektu prací
  • provedení vstupního průzkumu a vyhodnocení zjištěných skutečností
  • sanace horninového prostředí in-site a ex-site
  • sanace podzemních vod
  • odstranění nebezpečných odpadů
  • monitoring kvality podzemních a povrchových vod

Tyto práce jsme schopni realizovat jako celek, nebo jednotlivě dle požadavků zákazníka