Termická desorpce – zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady

Termická desorpce – zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady

Projekt řeší výstavbu a modernizaci zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady metodou termické desorpce. Hlavním cílem je realizovat takový způsob nakládání s odpady, který povede k maximální možné recyklaci nebezpečného odpadu a tím ke zvýšení ekonomické hodnoty odpadu.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti / Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.