Rekonstrukce a optimalizace jednotky termické desorpce

Rekonstrukce a optimalizace jednotky termické desorpce

Projekt byl realizován v letech 2008 – 2009. Hlavním cílem projektu byla investice do znovuuvedení do provozu stávajícího technologického zařízení procesu termické desorpce.

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti / Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí