english / česky
Pic 1

ALFA SYSTEM s.r.o.
sídlo: Dobříč čp. 2, 252 25 Jinočany
tel.: 257 111 301
fax: 257 961 393
e-mail: alfasystem@alfasystem.cz

provozovna: Příbram – Háje,
šachta 16,
regenerace aktivního uhlí
e-mail: pribram@alfasystem.cz
tel.: 318 624 411
fax: 318 624 413

Rekonstrukce a optimalizace jednotky termické desorpce

EUSpolečnost ALFA SYSTEM s.r.o., se sídlem Dobříč 2, 252 25 Jinočany, IČ: 62581 678 bude v průběhu roku 2009 realizovat projekt “Rekonstrukce a optimalizace jednotky termické desorpce“. Projekt je spolufinancován v rámci operačního programu “Životní prostředí” se spoluúčastí Fondů Evropské Unie a Státního fondu životního prostředí.

Příprava tohoto projektu probíhala ve spolupráci se společností CTS corp, s.r.o.