english / česky
Pic 1

ALFA SYSTEM s.r.o.
sídlo: Dobříč čp. 2, 252 25 Jinočany
tel.: 257 111 301
fax: 257 961 393
e-mail: alfasystem@alfasystem.cz

provozovna: Příbram – Háje,
šachta 16,
regenerace aktivního uhlí
e-mail: pribram@alfasystem.cz
tel.: 318 624 411
fax: 318 624 413

Sanace

 • Šroubárna Libčice s.r.o.-Rekultivace odkaliště mořírenských kalů
 • STS Kamenice nad Lipou s.r.o.-Sanace areálu závodu, znečištění NEL
 • Policie ČR, správa Jč kraje České Budějovice-Dílčí sanace areálu Pohraniční stráže V Nové Bystřici, znečištění NEL
 • MOTOCO a.s.-Likvidace provozu povrchové úpravy kovů, neutralizační stanice, sanace nesaturované a saturované zóny, aplikace metody ISCO
 • STRABAG a.s.-realizace bezodkladných opatření při sanaci areálu bývalé obalovny živičných směsí
 • CHEMOPETROL a.s.-realizace doprůzkumu a zpracování projektové dokumentace pro sanaci skládek
 • VZ 5595 Přelouč-sanace areálu
 • Labit a.s. Vrchlabí-Realizace doprůzkumu a zpracování projektové dokumentace
 • Kovoslužba hasící přístroje a.s. – Realizace doprůzkumu a zpracování projektové dokumentace
 • SmP Jeseník – Sanace areálu závodu, znečištění NEL, PAU
 • BENE s.r.o. – Stavba OCP GEMINI, Praha 4, sanace zemin kontaminovaných NEL
 • SYNER a.s. – OCP Paráda Family Česká Lípa, sanace zemin kontaminovaných NEL
 • V-Invest a.s. – Bytový komplex Jinonice, sanace zemin kontaminovaných NEL
 • Vodohospodářská stavební a.s. – Sanace a demolice PP Maxim