english / česky
Pic 1

ALFA SYSTEM s.r.o.
sídlo: Dobříč čp. 2, 252 25 Jinočany
tel.: 257 111 301
fax: 257 961 393
e-mail: alfasystem@alfasystem.cz

provozovna: Příbram – Háje,
šachta 16,
regenerace aktivního uhlí
e-mail: pribram@alfasystem.cz
tel.: 318 624 411
fax: 318 624 413

Profil společnosti

Společnost ALFA SYSTEM s.r.o. byla založena v roce 1994, hlavní činností společnosti bylo zajištění služeb v oblasti odpadového hospodářství pro své klienty.
Od roku 1999 byly hlavní činnosti a zázemí společnosti rozšiřovány tak, že v současné době již jsme schopni poskytovat komplexní služby v oblasti odpadového hospodářství a řešení ekologických zátěží či likvidaci technologických celků. Od roku 2006 jsme zahájili v naší provozovně v Příbrami provozovat jednotku termické desorpce a pro naše zákazníky zajišťujeme regeneraci aktivního uhlí.
S ohledem n vstup Česka do Evropské unie a rostoucími požadavky na kvalitu poskytovaných služeb byl v naší společnosti v roce 2001 zaveden a certifikován systém řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2001, který jsme v roce 2004 rozšířili o environmentální management řízení dle ČSN EN ISO 14001 : 1997.

V současné době poskytujeme na celém území České republiky následující služby:

  • sanace ekologických zátěží
  • průzkumy kontaminovaných území a zpracování projektů sanací
  • dekontaminace a demontáže technologických celků
  • regenerace aktivního uhlí
  • čištění a revize nádrží, jímek a lapolů
  • odstraňování nebezpečných odpadů v rámci vlastních kapacit (biodegradační plocha) nebo v součinnosti s našimi subdodavateli
  • přepravu nebezpečných odpadů vlastními vozidly schválenými v souladu s mezinárodní dohodou ADR
  • zpracování ekologických auditů
  • zpracování rizikových analýz
  • poradenskou a konzultační činnost