english / česky
Pic 1

ALFA SYSTEM s.r.o.
sídlo: Dobříč čp. 2, 252 25 Jinočany
tel.: 257 111 301
fax: 257 961 393
e-mail: alfasystem@alfasystem.cz

provozovna: Příbram – Háje,
šachta 16,
regenerace aktivního uhlí
e-mail: pribram@alfasystem.cz
tel.: 318 624 411
fax: 318 624 413

Realizace sanačních prací

Sanace zemin a podzemních vod, kontaminovaných širokou škálou polutantů, tvoří hlavní část sanací životního prostředí. Náš tým expertů je schopen připravit a realizovat sanační projekty v rozsahu požadovaném zákazníkem. Naše zkušenosti v kombinaci s vhodnou technologií nám umožňují dosáhnout nejvhodnějšího řešení pro každou specifickou lokalitu. Naše speciální vybavení nám umožňuje pracovat bezpečně a efektivně i ve ztížených podmínkách.

Stanovený projektový tým řídí veškeré práce, v místě realizace prací zůstává odpovědný pracovník a určený manažer projektu zajišťuje kontakty a komunikaci. Tento způsob řízení projektů umožňuje našim klientům monitorovat průběh celého procesu.

Naše nabídka sanačních prací zahrnuje:

  • provedení vstupního průzkumu a vyhodnocení zjištěných skutečností
  • zpracování prováděcího projektu prací
  • demoliční práce
  • sanace horninového prostředí in-site a ex-site
  • sanace podzemních vod
  • technické práce v rámci rekultivace krajiny
  • odstranění nebezpečných odpadů
  • monitoring kvality podzemních a povrchových vod

Tyto práce jsme schopni realizovat jako celek, nebo jednotlivě dle požadavků zákazníka.
Reference