english / česky
Pic 1

ALFA SYSTEM s.r.o.
sídlo: Dobříč čp. 2, 252 25 Jinočany
tel.: 257 111 301
fax: 257 961 393
e-mail: alfasystem@alfasystem.cz

provozovna: Příbram – Háje,
šachta 16,
regenerace aktivního uhlí
e-mail: pribram@alfasystem.cz
tel.: 318 624 411
fax: 318 624 413

Odstraňování nebezpečných odpadů

Pro zákazníky z oblasti průmyslu či služeb jsme schopni zajistit kompletní řízení odpadového hospodářství počínaje sběrem a shromažďováním odpadů, přes přípravu odpadů k transportu a transport v souladu s mezinárodní dohodou ADR až po konečné odstranění odpadu v souladu s platnou legislativou.

V rámci vlastních kapacit, případně v součinnosti s vybranými subdodavateli, jsme schopni zajistit konečné odstranění odpadů následujícími technologickými postupy:

  • biologická degradace
  • stabilizace a následné uložení
  • termická úprava
  • spalování
  • skládkování
  • úprava na ČOV

Pro malé a střední klienty zajišťujeme výkon funkce externího ekologa, jehož činnost spočívá ve vedení veškeré evidence požadované orgány státní správy, průběžné kontrole činnosti klienta ve vztahu k zákonům a nařízením v oblasti životního prostředí, ekologické poradenství, případně zastupování klienta při jednáních se zástupci orgánů státní správy.