english / česky
Pic 1

ALFA SYSTEM s.r.o.
sídlo: Dobříč čp. 2, 252 25 Jinočany
tel.: 257 111 301
fax: 257 961 393
e-mail: alfasystem@alfasystem.cz

provozovna: Příbram – Háje,
šachta 16,
regenerace aktivního uhlí
e-mail: pribram@alfasystem.cz
tel.: 318 624 411
fax: 318 624 413

Politika společnosti

Činnost společnosti ALFA SYSTEM s.r.o. je orientována na poskytování služeb v oblasti ochrany životního prostředí, jako jsou průzkumné práce, sanace ekologických zátěží, nakládání s nebezpečnými odpady, demontáž a dezintegrace starých technologických celků apod. Společnost rovněž provozuje vlastní biodegradační plochu, vlastní zařízení založené na principu termické desorpce, sklad nebezpečných odpadů, a autodopravu. Tato politika společnosti deklaruje následující cíle, závazky a úsilí v oblasti jakosti poskytovaných služeb a ochrany životního prostředí.

  1. Vedení společnosti a všichni zaměstnanci jsou si vědomi, že pouze neustálým zlepšováním kvality nabízených služeb, revizí environmentálních aspektů a dopadů společnosti a prevencí znečišťování životního prostředí zvyšuje možnosti trvalé vazby na zákazníka a pomáhá budovat dobré jméno společnosti.
  2. V rámci poskytování našich služeb usilujeme o snižování environmentálních rizik jak vlastních, tak i našich zákazníků, jako jsou např. havárie s dopady na životní prostředí a možnosti legislativních sankcí. S tím souvisí striktní dodržování právních předpisů v oblasti životního prostředí a dalších právních předpisů ovlivňujících chod společnosti, kontrola našich dodavatelů a kontrola legislativního souladu pro zákazníka. Rovněž jsou dodržovány environmentální požadavky zákazníků, pokud nejsou v rozporu s platnou legislativou.
  3. Vedení společnosti usiluje o stabilizaci a rozšiřování technického zázemí, což v souvislosti se zvyšováním odbornosti zaměstnanců v oblasti legislativní i technické a využíváním vlastních zdrojů umožňuje poskytování komplexních služeb v trvale zajištěné a udržované kvalitě.
  4. Vedení společnosti má zájem o rozvoj nabízených služeb, zejména ve vztahu k rozšíření vlastních technologií pro odstraňování odpadů.

V souladu s výše uvedeným rámcem jsou pravidelně vedením společnosti vyhlašovány environmentální cíle a cíle jakosti na krátké, příp. střední období, pro jednotlivé cíle jsou zpracovány programy, jejich plnění je pravidelně přezkoumáváno a vyhodnocováno v rámci přezkoumání vedením.

Politika společnosti je dokumentována v rámci integrovaného systému. Její vhodnost a aktuálnost je pravidelně sledována v rámci přezkoumání vedením. Politika a cíle společnosti jsou diskutovány se všemi zaměstnanci, politika je trvale přístupná veřejnosti v kanceláři společnosti a na internetových stránkách společnosti.

V Dobříči dne 1.8. 2007

Ing. Antonín Stříbrný
výkonný ředitel
Ing. Ivana Pánková
představitel vedení

Certifikát - ke stažení zde.